Lineární organizace časového souvětí v staroslověnštině

Variant title
Die lineare Organisation des temporalen Satzgefüges im Altkirchenslavischen
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1985, vol. 33, iss. A32, pp. [37]-51
Extent
[37]-51
  • ISSN
    0068-2705
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document