[Borras, F. M.; Christian, Reginald Frank. Russian syntax: aspects of modern Russian syntax and vocabulary]

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1970, vol. 18, iss. A17, pp. 189-190
Extent
189-190
Type
Review
Language
Czech
License: Not specified license
Document