Průřez vývojem slovotvorné soustavy adjektiv v češtině

Variant title
Querschnitt durch die Entwicklung des Wortbildungssystems der Adjektiva im Tschechischen
Contributor
Krejčí, Karel (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, vol. 16, iss. A15, pp. [37]-64
Extent
[37]-64
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document