Ke genesi slovesné flexe v jazycích indoevropských : glottogonická úvaha

Variant title
О генезисе глагольной флексии в индоевропейских языках
O genezise glagol'noj fleksii v indojevropejskich jazykach
Zur Genesis der Vebaflexion im Indoeuropäischen
Author: Erhart, Adolf
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1954, vol. 3, iss. A2, pp. [44]-57
Extent
[44]-57
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Note
  • Část prvá.
Document