Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná
1960, vol. 9, iss. A8

Year: 1960
Publication year: 1960

Table of contents:

Články
[5]-18 К вопросу о происхождении союзов Bauer, Jaroslav | pdficon
[19]-28 Postavení slovesa v obrozenských odborných textech Jelínek, Milan | pdficon
[29]-40 Předmětový genitiv v jazyce Tylovy prózy Grepl, Miroslav | pdficon
[41]-52 К вопросу о функциях беспредложного творительного падежа Mrázek, Roman | pdficon
[53]-68 Zvláštnosti ve shodě přívlastku s řídícím členem v ruštině Žaža, Stanislav | pdficon
[69]-78 Poznámky ke vztahu německého jazyka a verše Beck, Stanislav | pdficon
[79]-93 The decline of the phoneme /r/ in english Vachek, Josef | pdficon
94-110 Étude sur la position de l'épithète en roumain Beneš, Pavel | pdficon
[111]-122 L'inversion en espagnol Dubský, Josef | pdficon
[123]-132 Zvukový obraz španělštiny ve srovnání s češtinou na podkladě fonémových statistik Bartoš, Lubomír | pdficon
Diskuse
[133]-135 K podstatě lidového nářečí Chloupek, Jan | pdficon
Rozhledy
[136]-142 Two new studies on pedolinguistics Pačesová, Jaroslava | pdficon
[143]-144 Z jihoamerické lingvistiky Dubský, Josef | pdficon
Recense, referáty, zprávy
[145]-147 [Славянский сборник] Bauer, Jaroslav; Večerka, Radoslav | pdficon
147-150 [Slovník jazyka staroslověnského] Večerka, Radoslav | pdficon
150-152 [Birnbaum, Henrik. Untersuchungen zu den Zukunfteumschreibungen mit dem Infinitiv im Altkirchenslavischen: ein Beitrag zur historischen Verbalsystem des Slavischen] Bauer, Jaroslav | pdficon
152-156 [Jazykovedné štúdie. Sv. II, Dialektológia] Šlosar, Dušan | pdficon
156-157 [Šaunová, Iza. Jazyk polský: příručka pro vysoké školy] Pelikán, Jarmil | pdficon
157-159 [Filičeva, N.I. История немецкого языка] Masařík, Zdeněk | pdficon
159-160 [Carey, O.V. Mind the stop: a brief guide to punctuation with a note on proof-correction] Firbas, Jan | pdficon
160-161 Připravovaná vědecká konference Bauer, Jaroslav | pdficon
162-[164] Výměna - Обмен - Bücheraustausch - Books received | pdficon

Search


Advanced Search

Browse