К вопросу о раcхождениях в области грамматической категории рода у существительных в русском и чешском языках

Variant title
K voprosu o raschoždenijach v oblasti grammatičeskoj kategoriji roda u suščestvitel'nych v russkom i češskom jazykach
K rozdílům v gramatickém rodě ruských a českých substantiv
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1991, vol. 40, iss. A39, pp. [31]-40
Extent
[31]-40
  • ISSN
    0231-7567
Type
Article
Language
Russian
License: Not specified license
Summary language
Document