K otázce prusko-rakouské spolupráce proti hnutí lidových mas ve Slezsku koncem 18. století

Variant title
К вопросу прусско-австрийского сотрудничества в Силезии против движения народных масс
K voprosu prussko-avstrijskogo sotrudničestva v Silezii protiv dviženija narodnych mass
Zur Frage der preussisch-österreichischen Zusammenarbeit in Schlesien gegen die Volksbewegung am Ende des 18. Jh.
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1962, vol. 10, iss. C8, pp. [333]-341
Extent
[333]-341
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document