Idea slovanské solidarity v období mezi dvěma světovými válkami

Title: Idea slovanské solidarity v období mezi dvěma světovými válkami
Variant title
Идея славянской взаимности в период между мировыми войнами
Idee der slawischen Zusammenarbeit zwischen beiden Weltkriegen
Author: Kolejka, Josef
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1962, vol. 11, iss. C9, pp. [21]-50
Extent
[21]-50
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
I. Oficiální vztahy mezi ČSR, Polskem, Jugoslávií a Bulharskem. II. Činnost yzájemnostních slovanských spolků. III. "Slovanství" v politických programech čs. buržoazie. IV. Slovanská myšlenka v Polsku, Jugoslávii a v Bulharsku. V. Rusofilství v Polsku, Jugoslávii, Bulharsku a v Československu. Postoj Sovětského svazu ke slovanským národům. VI. Komunistické strany Československa o "slovanských programech" a o slovanské myšlence.