Vdovy v raném novověku : studie k právnímu postavení a jednání "viditelných" žen na příkladu praxe panství Frýdlant v severních Čechách mezi léty 1550-1750

Variant title
Witwen in der früher Neuzeit : zum rechtlichen Status und zu Handlungen "sichtbarer" Frauen am Beispiel der Praxis in der nordböhmischen Herrschaft Frýdlant, 1550-1750
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2004, vol. 51, iss. C49, pp. [49]-69
Extent
[49]-69
  • ISSN
    0231-7710
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document