Ars moriendi : smrt na anglickém dvoře jako rituál a divadlo a její odraz v Shakespearových historických hrách (1522-1603)

Variant title
Ars moriendi : death at the English court (1522-1603) as ritual and theatre and its reflection in Shakespeare's Histories
Author: Osolsobě, Petr
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2004, vol. 51, iss. C49, pp. [99]-118
Extent
[99]-118
  • ISSN
    0231-7710
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document