Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická
1999, vol. 48, iss. C46

Year: 1999
Publication year: 2001
ISSN: 0231-7710
ISBN: 80-210-2518-2

Table of contents:

Články – Articles – Aufsätze – Статьи
[5]-15 Marchio Morauie, domus vestre fundator : Přemyslovská dynastie a počátky řádu německých rytířů Wihoda, Martin | pdficon
[17]-40 Ziemovit Těšínský - generální převor řádu johanitů a slezský kníže Mitáček, Jiří | pdficon
[41]-66 Příspěvek k problematice pečetí johanitských generálních převorů ve 14. a 15. století Peška, Lukáš; Svoboda, Miroslav | pdficon
[67]-77 Fiskální vazby českomoravské bailie a velmistrovské komory řádu německých rytířů Čapský, Martin | pdficon
[79]-96 "Zu der ere gots und meiner sele zu selikeit" : odkazy brněnských měšťanů církevním institucím v letech 1410-1530 Borovský, Tomáš | pdficon
[97]-112 Organizační síť a obchodní činnost českých bank v jihovýchodní Evropě (ve čtvrtstoletí před rokem 1918) Nečas, Ctibor | pdficon
[113]-125 Jiří Stříbrný před Národním soudem Vykoupil, Libor | pdficon
[127]-150 Vytváření veřejnoprávních zprostředkovatelen práce na Moravě ve 20. letech [20. století] Janák, Jan | pdficon
[151]-167 Návrh sfragistické metodiky pro speciální program s databází evidence a zpracování pečetí pro období edice CDB s komentářem Maráz, Karel | pdficon

Search


Advanced Search

Browse