[Polišenský, Josef. Otázky studia obecných dějin. II, Prameny k obecným dějinám ve slovenských archivech a knihovnách]

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1964, vol. 12, iss. C10, pp. 161-162
Extent
161-162
Type
Review
Language
Czech
License: Not specified license
Document