Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická
2007, vol. 56, iss. C54

Year: 2007
Publication year: 2007
ISSN: 0231-7710
ISBN: 978-80-210-4481-4

Table of contents:

[5]-6 Hledání 20. století Hanuš, Jiří | pdficon
[7]-23 Velká válka Snape, Michael | pdficon
[25]-39 Pojem střední Evropy, jeho proměny a milníky politického vývoje Hloušek, Vít | pdficon
[41]-52 Totalitní a autoritativní režimy Balík, Stanislav | pdficon
[53]-66 Katolicismus a antidemokratická hnutí meziválečného období v Evropě Šebek, Jaroslav | pdficon
[67]-74 Národní jednota a co po ní? : národ a nacionalismus ve 20. století Gjuričová, Adéla | pdficon
[75]-80 Kořeny izraelsko-palestinského konfliktu Čejka, Marek | pdficon
[81]-95 Banalita, všednost a sváteční ve 20. století Švanda, Pavel | pdficon
[99]-120 Královský itinerář a královské slavnosti středověké Moravy Antonín, Robert; Borovský, Tomáš; Malaťák, Demeter | pdficon
[121]-132 Nobiles Bohemie - Ministeriales Austrie : Kontakte der böhmischen und österreichischen Eliten in der Regierungszeit König Přemysl Ottokar II Pauk, Marcin Rafał | pdficon
[133]-153 Výklad života a díla Karla Havlíčka v textech sociologa Emanuela Chalupného jako součást fenoménu Havlíčkova "druhého života" Brummer, Alexandr | pdficon

Search


Advanced Search

Browse