Nobiles Bohemie - Ministeriales Austrie : Kontakte der böhmischen und österreichischen Eliten in der Regierungszeit König Přemysl Ottokar II

Variant title
Nobiles Bohemiae - Ministeriales Austriae : kontakty českých a rakouských elit v době vlády krále Přemysla Otakara II.
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2007, vol. 56, iss. C54, pp. [121]-132
Extent
[121]-132
  • ISSN
    0231-7710
Type
Article
Language
German
License: Not specified license
Abstract(s)
Studie řeší otázky především sňatkových kontaktu mezi přestaviteli významných českých a rakouských šlechtických rodin za vlády Přemysla Otakara II. Sám panovník při zabezpečováni svých zemi tuto politiku hojně používal (viz jeho sňatek s dcerou uherského krále Kunhutou Uherskou a zrušeni jeho manželství s Markétou Babenberskou, případě i pokus o vyrovnání s Rudolfem Habsburským). Autor poukazuje na skutečnost, že nejsou známy informace o podílu pražského dvora na vzniku smíšených manželství. Připomíná, že převazující sňatky mezi českými pány a ženami rakouského původu přispívaly ke kulturní nobilitaci českých šlechtických rodů.
Summary language
Document