Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická
1985, roč. 34, č. C32

Rok: 1985
Rok vydání: 1985

Obsah:

[9]-17 Univerzitní profesor PhDr. František Mainuš, DrSc., šedesátiletý Janák, Jan | pdficon
[19]-28 Vztah k Polsku jako specifikum maďarské zahraniční politiky meziválečného období 1918-1938 Romportlová, Marta | pdficon
[29]-38 Národnostní otázka v programu Komunistické internacionály v letech 1922-1928 Kolejka, Josef | pdficon
[39]-48 Zu Fragen der Entwicklung der marxistischen Historiographie nach dem Tode von Marx und Engels Kudrna, Jaroslav | pdficon
[49]-62 Lidová strana na Moravě a dělnické hnutí na sklonku 19. století Malíř, Jiří | pdficon
[63]-72 K obchodní a celní politice Rakousko-Uherska a Německa v osmdesátých letech 19. století Janák, Jan | pdficon
[73]-80 Emanuel Fait a Kavkaz Dorovský, Ivan | pdficon
[81]-92 Počátky územní expanze Živnobanky Nečas, Ctibor | pdficon
[93]-109 Francouzská buržoazní revoluce a svobodní zednáři Šindelář, Bedřich | pdficon
[111]-118 Rané osvícenství v českých zemích a v Uhrách a osvícenská fáze českého národního obrození Pražák, Richard | pdficon
[119]-125 Konfirmace privilegií olomouckých augustiniánů v 18. století Vašků, Vladimír | pdficon
[127]-137 K sociálnímu postavení žen ve východoslovenských městech v 17. století Marečková, Marie | pdficon
[141]-148 K otázkám typologie počátků feudalismu v pracích sovětských historiků Vykoupil, Libor | pdficon
[149]-158 Rudolf Habsburský a moravská města v letech interregna 1278-1283 Krejčíková, Jarmila | pdficon

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet