Dvě rozdílná století doubravnického kláštera

Title: Dvě rozdílná století doubravnického kláštera
Variant title
Kloster in Doubravník in verschiedenen Momenten seines Bestehens
Author: Štarha, Ivan
Contributor
Kopřiva, Roman (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2003, vol. 52, iss. C50, pp. [31]-52
Extent
[31]-52
  • ISSN
    0231-7710
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Dvě století existence kláštera v Doubravníku se dosud těšila velmi rozdílnému zájmu historiků. Zatímco prvnímu období se věnovala s různými, často protichůdnými závěry, řada historiků, období druhé zůstalo stranou většího zájmu a studie z dějin doubravnického kláštera se věnovaly jen letům jeho zániku. Předkládaná práce se pokouší shrnout poznatky dosavadních studií, zabývajících se složitostmi založení i prvních desetiletí trvání tohoto kláštera, shrnut zprávy o jeho novém rozvoji od třicátých let 14. století až po opět problematický a v historických studiích různě vysvětlovaný zánik.
Summary language