Židé a židovská otázka v českých zemích v letech 1945-1948

Variant title
Die Juden un die Judenfrage in den böhmischen Ländern in den Jahren 1945-1948
Author: Sedlák, Petr
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2006, vol. 54, iss. C52, pp. [133]-148
Extent
[133]-148
  • ISSN
    0231-7710
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document