Několik poznámek k edicím předhusitských synodálních statut olomoucké diecéze

Variant title
A few remarks on editions of pre-hussite synodic statutes of Olomouc diocese
Author: Krafl, Pavel
Contributor
Kobylková, Anděla (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1997, vol. 45, iss. C43, pp. [61]-72
Extent
[61]-72
  • ISSN
    0231-7710
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document