Od česko-polské státní smlouvy k habsbursko-vasovskému dynastickému paktu (1589-1613)

Title: Od česko-polské státní smlouvy k habsbursko-vasovskému dynastickému paktu (1589-1613)
Variant title
От чешско-польского государственного договора до габсбурско-вазовского династического пакта (1589-1613 гг.)
Du Traité d'Etat tchéco-polonais au pacte dynastique habsbourgo-vasovien (1589-1613)
[Vom tschechisch-polnischen Staatsvertrag zum Habsburgisch-Vasovschen dynastischen Pakt (1589-1613)]
Contributor
Ostrá, Růžena (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1959, vol. 8, iss. C6, pp. [39]-54
Extent
[39]-54
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license