Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky

ISSN: 1212-1509
Variant title: Literárněvědná slavistika
Variant title: Slavica litteraria
Variant title: Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis Brunensis. X, Series slavica litteraria
Publisher: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Published: 1998-2007
Description: Řada literárněvědné slavistiky (řada X) Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity, ISSN 1212-1509, vycházela v letech 1998-2007, zároveň s názvem Slavica litteraria. Uveřejňovala slavistické literárněvědecké příspěvky. Navázala na řadu literárněvědnou (D), která vycházela v letech 1954-1997. Od roku 2008 pokračuje jako recenzovaný vědecký časopis Slavica litteraria, ISSN 1212-1509, který vychází dvakrát ročně.

Volumes, Issues

1998   (Volume 47 in series SPFFBU) X1
1999   (Volume 48 in series SPFFBU) X2
2000   (Volume 49 in series SPFFBU) X3
2001   (Volume 50 in series SPFFBU) X4
2002   (Volume 51 in series SPFFBU) X5
2003   (Volume 52 in series SPFFBU) X6
2004   (Volume 53 in series SPFFBU) X7
2005   (Volume 54 in series SPFFBU) X8
2006   (Volume 55 in series SPFFBU) X9
2007   (Volume 56 in series SPFFBU) X10

Search


Advanced Search

Browse