Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky
2002, vol. 51, iss. X5

Year: 2002
Publication year: 2002
ISSN: 1212-1509
ISBN: 80-210-2811-4

Table of contents:

Články – Articles – Aufsätze – Статьи
[5]-8 Filologická hermeneutika, její vývoj, koncepce a místo v spektru soudobých interpretačních systémů. (2. část) Mikulášek, Miroslav | pdficon
[9]-17 Ceксуально-эротическая образность в постмодернистском дискурсе Binová, Galina Pavlovna | pdficon
[19]-25 Ještě o bilingvismu, biliterárnosti a dvojdomosti Dorovský, Ivan | pdficon
[27]-32 Působení fantastických prvků na formu poezie polských romantiků Štěpán, Ludvík | pdficon
[33]-38 Леонид Андреев как источник инспирации Павела Кохоута Dohnal, Josef | pdficon
[39]-52 Powieść Kukły Danieli Hodrovej - powracające w przemianie powtórzenie i świadomość autorstwa Car, Anna | pdficon
[53]-62 Žánrová struktura a emblematičnost apokalyptického románu Jurije Bondareva Bermudský trojúhelník a souvislosti Pospíšil, Ivo | pdficon
[63]-74 Dekadencki topos śmierci w tomie poezji Zazděná okna Jiřego Karáska ze Lvovic Gawarecka, Anna | pdficon
Materiály – Materials – Materiale – Материалы
[75]-79 Svět textu po strukturalismu: literární věda a její středoevropské souvislosti : (úvahy in margine knihy Ryszarda Nycze Tekstowy świat) Pospíšil, Ivo | pdficon
[81]-90 Návrat Alexeje Remizova Kšicová, Danuše | pdficon
[91]-97 Genologie, nebo postmodernistický chaos? : (několik poznámek na okraj sborníku z jedné konference) Štěpán, Ludvík | pdficon
Jubilea – Anniversaries – Jubiläen – Юбилеи
[99]-103 Šíře, hloubka, syntéza : (k jubileu Danuše Kšicové) Pospíšil, Ivo | pdficon
[105]-106 Koryfej československé rusistiky a slavistiky : (k 70. narozeninám Andreje Červeňáka) Pospíšil, Ivo | pdficon
[107]-108 Významná meta uprostřed cesty : (k padesátinám Iva Pospíšila) Štěpán, Ludvík | pdficon
Recenze – Reviews – Besprechungen – Рецензии
[109]-112 Krležovy eseje a úvahy konečně česky Dorovský, Ivan | pdficon
112-114 Nové pohyby dostojevskologie Pospíšil, Ivo | pdficon
114-117 Pohledy na vznik a vývoj dekonstruktivismu Štěpán, Ludvík | pdficon
117-119 Moderný ukrajinský vklad do výskumu medziliterárnosti Žemberová, Viera | pdficon
119-121 Jubilejní sborník jako introspekce i retrospekce Pospíšil, Ivo | pdficon
121-123 Esoterismus ruské moderny v nových výzkumech Kšicová, Danuše | pdficon
123-124 Dvě zasvěcené knihy nestárnoucího ruského bohemisty Pospíšil, Ivo | pdficon
125-126 Závěr projektu tří slovníků spisovatelů Štěpán, Ludvík | pdficon
126-128 Balmont znovu objevovaný Pohlová, Iva | pdficon
128-129 Polská slovníková příručka, která u nás citelně chybí Štěpán, Ludvík | pdficon
130-131 Hledání rovnováhy: svazek literárněvědných kontemplací Pospíšil, Ivo | pdficon
Informace a zprávy – Information – Nachrichten – Сообщения
[133]-134 Komparatistika a národní diskurs Zelenka, Miloš | pdficon
134-135 Gender studies, interdisciplinarita a slavika Pospíšil, Ivo | pdficon
135 Nekonvenční pohled na nekonvenční české autory Štěpán, Ludvík | pdficon
135-136 Rumunská literatura na Slovensku: slovenská práce a česká nostalgie Pospíšil, Ivo | pdficon
136-137 O kompozici české prózy Štěpán, Ludvík | pdficon
137-138 Ťutčev a Slované Kšicová, Danuše | pdficon
138-139 Slovenské pohledy na polskou literaturu Štěpán, Ludvík | pdficon
139-140 Mezinárodní ukrajinistický sborník a studie o kontroverzním slovenském spisovateli Pospíšil, Ivo | pdficon
140 Česká a polská emigrační literatura v evropském kontextu Štěpán, Ludvík | pdficon
141-142 Lodžská konference o goticismech Pospíšil, Ivo | pdficon

Search


Advanced Search

Browse