Хроника нечеловеческого переживания : (Василь Барка и его роман "Желтый князь")

Variant title
Chronika nečelovečeskogo pereživanija : (Vasil' Barka i jeho roman "Želtyj knjaz")
Source document: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2000, vol. 49, iss. X3, pp. [55]-62
Extent
[55]-62
  • ISSN
    1212-1509
Type
Article
Language
Russian
License: Not specified license
Document