Polské pohledy na ruskou a lužickosrbskou literaturu

Source document: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2003, vol. 52, iss. X6, pp. 195-197
Extent
195-197
  • ISSN
    1212-1509
Type
Review
Language
Czech
License: Not specified license
Document