Bliżej literatury - bliżej siebie: Czechy, Polska i Słowacja we wspólnym kręgu literaturoznawczym