Připomínka Jiřího Kristýnka : (k nedožitým pětadevadesátinám pedagoga a vědce)