Memoáry jako příspěvek k dějinám slavistiky v Rusku

Author: Zelenka, Miloš
Source document: Slavica litteraria. 2009, vol. 12, iss. 1, pp. 167-169
Extent
167-169
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type
Review
Language
Czech
License: Not specified license
Document