Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Aspekty dialektu

Author: Chloupek, Jan
Edition: Vyd. 1.
Place of publication: Brno
Publisher: Universita J.E. Purkyně
Publication year: 1971
Extent: 134 s.
Series: Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 163
Link to MU library catalogue: 000005470
Show more...

Table of contents:

7-9 I. Úvod Chloupek, Jan | pdficon
10-21 II. Dialekt a ostatní útvary národního jazyka Chloupek, Jan | pdficon
22-29 III. Aspekty dialektu a jeho struktura Chloupek, Jan | pdficon
30-36 IV. Stálé promluvové faktory a systém dialektu Chloupek, Jan | pdficon
37-63 V. Nářeční výpověď (věta) Chloupek, Jan | pdficon
64-88 VI. Nářeční souvětí Chloupek, Jan | pdficon
89-92 VII. Reprodukování projevu Chloupek, Jan | pdficon
93-95 VIII. Zvláštnosti při spojování větných členů Chloupek, Jan | pdficon
96-101 IX. Nářeční pořádek slov Chloupek, Jan | pdficon
102-108 X. Odumírání dialektů Chloupek, Jan | pdficon
109-114 Dodatek Chloupek, Jan | pdficon
115-120 Ukázky mluvených projevů Chloupek, Jan | pdficon
121-124 Literatura Chloupek, Jan | pdficon
125-130 Aspects of the dialect Chloupek, Jan | pdficon
131 Index obecných výkladů Chloupek, Jan | pdficon

Search


Advanced Search

Browse