Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Czesko-polskie spotkania literackie : komparatystyka - genologia - przekład

Author: Kardyni-Pelikánová, Krystyna
Edition: Vyd. 1.
Place of publication: Brno
Publisher: Masarykova univerzita
Publication year: 2000
Extent: 198 s.
Series: Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica; č. 327
ISBN: 8021022795
Link to MU library catalogue: 000016844
Show more...

Table of contents:

7-9 Uwagi wstępne Kardyni-Pelikánová, Krystyna | pdficon
W kręgu komparatystyki
13-32 Lilla Weneda Słowackiego wobec mitu Słowianina o gołębim sercu : (z dziejów recepcji Rękopisu Królodworskiego i Zielonogórskiego w Polsce) Kardyni-Pelikánová, Krystyna | pdficon
33-49 K problematice ohlasu Máchova díla v Polsku Kardyni-Pelikánová, Krystyna | pdficon
50-66 "Poznałem Krym Twój..." : (Josef Svatopluk Machar wobec Sonetów Krymskich A. Mickiewicza) Kardyni-Pelikánová, Krystyna | pdficon
67-83 Wesele hrabiego Orgaza R. Jaworskiego w świetle czeskich dążeń do stworzenia prozy awangardowej Kardyni-Pelikánová, Krystyna | pdficon
Wokół gatunków literackich
87-99 "Hospodská historka" jako gatunek i tworzywo literackie Kardyni-Pelikánová, Krystyna | pdficon
100-110 Máj K. H. Máchy wobec polskiej powieści poetyckiej : (o rodowodzie genologicznym czeskiego poematu) Kardyni-Pelikánová, Krystyna | pdficon
111-127 Hra na detektivku : (k otázkám geneze a výstavby Povídek z jedné a druhé kapsy K. Čapka) Kardyni-Pelikánová, Krystyna | pdficon
128-144 Ocalić podmiotowość : (paraepistolarne formy w polskiej i czeskiej prozie współczesnej) Kardyni-Pelikánová, Krystyna | pdficon
O przekładach
147-168 Treny Jana Kochanowskiego w czeskich i słowackich przekładach Kardyni-Pelikánová, Krystyna | pdficon
169-187 Próby przełamywania kodu autorskiego : (aluzje literackie i wyrażenia prowerbialne w "Panu Tadeuszu" i jego czeskich przekładach) Kardyni-Pelikánová, Krystyna | pdficon
188-191 K otázce překládání textů se stylizací nářečního projevu Kardyni-Pelikánová, Krystyna | pdficon
192-193 Glosa wydawnicza Kardyni-Pelikánová, Krystyna | pdficon
194-198 Indeks Kardyni-Pelikánová, Krystyna | pdficon

Search


Advanced Search

Browse