Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Slovanské literatury a dnešek

Autor: Dorovský, Ivan
Vydání: Vyd. 1.
Místo vydání: Brno
Nakladatel: Masarykova univerzita
Rok vydání: 2008
Rozsah: 240 s.
Edice: Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica; č. 374
ISBN: 9788021046672
Odkaz do knihovního katalogu MU: 000563880
Více...

Obsah:

7-9 Aktuálnost slovanských literatur dnes Dorovský, Ivan | pdficon
I.
10-18 Mediteránní a byzantsko-balkánské meziliterární společenství Dorovský, Ivan | pdficon
19-38 Centra a periferie v podunajsko-balkánsko-pontském prostoru Dorovský, Ivan | pdficon
39-42 Македонската литература во рамките на медитеранско-балканската меѓулитeратурна општност Dorovský, Ivan | pdficon
43-47 Teoretická a metodologická východiska pražské slovenské literatury a kultury Dorovský, Ivan | pdficon
48-60 Zofka Kvederová u nás Dorovský, Ivan | pdficon
61-67 Dvojdomý tvůrce Louis Adamič Dorovský, Ivan | pdficon
68-78 Střední Evropa a Slované : (několik úvah a postřehů na okraj stejnojmenné knihy Iva Pospíšila) Dorovský, Ivan | pdficon
79-83 Jaká je a jaká asi bude slavistika v 21. století Dorovský, Ivan | pdficon
II.
84-93 K periodizaci dějin česko-slovensko-jihoslovanských kulturních styků Dorovský, Ivan | pdficon
94-106 Dílo Jana Amose Komenského na Balkáně Dorovský, Ivan | pdficon
107-113 František Alexandr Zach a slovanský romantismus jeho doby Dorovský, Ivan | pdficon
114-124 Všeslovan Adolf Černý Dorovský, Ivan | pdficon
125-129 Argonaut z Moravy Dorovský, Ivan | pdficon
130-149 Balkán v díle Jindřicha Uhra Dorovský, Ivan | pdficon
150-163 Plebejství a vulgarizace v evropském literárním procesu Dorovský, Ivan | pdficon
III.
164-170 Dva podobné životní a tvůrčí osudy : Srečko Kosovel a Jiří Wolker Dorovský, Ivan | pdficon
171-178 Dílo Edvarda Kocbeka v evropských souvislostech Dorovský, Ivan | pdficon
179-194 Zakladatelská osobnost makedonské literatury Dorovský, Ivan | pdficon
195-198 Chci ti něco říci, světe Dorovský, Ivan | pdficon
199-211 Čechovábení Dorovský, Ivan | pdficon
212-220 Lásky Josefa Glivického Dorovský, Ivan | pdficon
Apendix
221-229 Академик Иван Доровски одговара на прашањата поставени од Васил Тоциновски, главен и одговорен уредник на современост : кој сум и што сум Dorovský, Ivan | pdficon
230-231 The Slavonic literature and the present time : (resumé) Dorovský, Ivan | pdficon
232-240 Jmenný rejstřík Dorovský, Ivan | pdficon

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet