Břeclav-Pohansko. V, Sídlištní aglomerace v Lesní školce : digitální katalog archeologických pramenů

Image
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
V Brně
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2002
Extent
101 s. + 1 CD-ROM
Series
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica; č. 340
  • Paginae historiae mediaevalis. Series V, Archaeologica = Stránky středověké historie. Series V, Archaeologica; 1
ISBN
8021028203
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 11110
Description
  • Archeologický průzkum probíhal v letech 1961-1990 a přinesl významný soubor informací o ekonomicko-sociální struktuře raně středověkého centra Pohansko v rámci Moravy 9. století. Jeho obyvatelé zabezpečovali službu a specializovanou výrobu pro vyšší společenskou vrstvu tamější společnosti. Jako příloha na CD plně digitální katalog archeologických pramenů z výzkumů.
Topic
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
open access
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
8-9 Úvod | pdf icon Macháček, Jiří
Page Chapter number Title
10-11 Historie archeologického výzkumu, jeho poloha a metoda | pdf icon Macháček, Jiří
Page Chapter number Title
12-14 Historie projektu POHAN (M. Kučera - J. Macháček) | pdf icon Macháček, Jiří
hidden-section Datový model
Page Chapter number Title
15-78 Datový model | pdf icon Macháček, Jiří
Page Chapter number Title
79-82 Technologie GAP (Aleš Dvořák) | pdf icon Macháček, Jiří
Page Chapter number Title
83-89 Manuál digitálního katalogu archeologických pramenů | pdf icon Macháček, Jiří
hidden-section Literatura
Page Chapter number Title
90-91 Literatura | pdf icon Macháček, Jiří
hidden-section Zkratky
Page Chapter number Title
92 Zkratky | pdf icon Macháček, Jiří
hidden-section Zusammenfassung
Page Chapter number Title
93-101 Zusammenfassung | pdf icon Macháček, Jiří