Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Z problémů českého verše

Author: Hrabák, Josef
Edition: vyd. 1.
Place of publication: Praha
Publisher: Státní pedagogické nakladatelství
Publication year: 1964
Extent: 146 s.
Series: Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 95
Link to MU library catalogue: 000129865
Show more...

Table of contents:

5-6 Předmluva Hrabák, Josef | pdficon
7-21 I Literární historie a dějiny verše Hrabák, Josef | pdficon
22-40 II Vztah verše k literárním žánrům Hrabák, Josef | pdficon
41-52 III O vzájemných vztazích mezi veršem a uměleckou prózou, zvláště o tzv. přechodných formách Hrabák, Josef | pdficon
53-85 IV Veršové systémy, typy a různotvary Hrabák, Josef | pdficon
86-119 V Některé otázky strofiky Hrabák, Josef | pdficon
120-125 Seznam citované literatury Hrabák, Josef | pdficon
126 Bibliografická poznámka Hrabák, Josef | pdficon
127-131 Pезюме Hrabák, Josef | pdficon
132-[137] Zusammenfassung Hrabák, Josef | pdficon
138-144 Rejstřík Hrabák, Josef | pdficon

Search


Advanced Search

Browse