Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Teorie verše. II, Sborník druhé brněnské versologické konference, 18.-20. října 1966

Variant title: Theory of verse. II
Contributor: Palas, Karel (editor) ; Levý, Jiří (editor)
Edition: Vyd. 1.
Place of publication: Brno
Publisher: Universita J.E. Purkyně
Publication year: 1968
Extent: 194 s.
Series: Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 136
Link to MU library catalogue: 000113966
Show more...

Table of contents:

7-8 Druhá brněnská konference o teorii verše Hrabák, Josef | pdficon
9-10 The second Brno conference on the theory of verse Hrabák, Josef | pdficon
11-12 Вторая брненская конференция по теории стиха Hrabák, Josef | pdficon
Sémantika verše
15-22 The metametrical function of verse forms Petrović, Svetozar | pdficon
23-25 Über die Eigenschaften langer Verse Trost, Pavel | pdficon
27-38 Sémantické kontexty v básnickém díle Hausenblas, Karel | pdficon
39-45 Model sémantickej štruktúry básne Ivanová-Šalingová, Mária | pdficon
47-57 Příznakové jazykové projevy a verš Hrabák, Josef | pdficon
Matematický rozbor verše
61-66 Metrik und Informationstheorie Lüdtke, Helmut | pdficon
67-72 Na cestě k pravděpodobnostnímu modelu českého verše Červenka, Miroslav; Sgallová, Květa | pdficon
73-80 Generování veršů jako problém prozodický Levý, Jiří; Pala, Karel | pdficon
Srovnávací versologie
83-88 Some problems of the structure of assonance in folk and art poetry Pszczołowska, Lucylla | pdficon
89-110 К вопросу об ударении в грузинском стихе в сопоставлении с английским Gačečiladze, Givi Raždenovič | pdficon
Český a slovenský verš
113-122 Uvolňování syntaktické koherence v novodobé české poezii Jelínek, Milan | pdficon
123-130 Veršové typy a ich žánrové využitie v slovenskej romantickej poézii Turčány, Viliam | pdficon
131-134 Der Vers mit unregelmässiger Silbenzahl und die Komposition der in diesem Versmass verfassten Denkmäler Tichá, Zdeňka | pdficon
135-145 Prosodische Probleme des alttschechischen Verses im Lichte des musikalischen Elements der Lieder aus vorhussitischer Zeit Svejkovský, František | pdficon
147-152 K výzkumu českého rýmu Sgallová, Květa | pdficon
153-159 Verš a věta v lyrice a epice májovců Jechová, Hana | pdficon
Struktura verše
163-165 Věta a verš Horálek, Karel | pdficon
167-178 Syntax a metrum Kochol, Viktor | pdficon
179-183 Predbežné poznámky k analýze rytmických štruktúr básní slovenských "konkretistov" Válková, Zora | pdficon
185-190 K potenciálnosti rytmického členění v češtině Ondráčková, Jana | pdficon
191-194 Předpoklady recitace Hölzel, Miroslav | pdficon

Search


Advanced Search

Browse