Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Slovanské studie : sborník na počest 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou a pětatřicetiletí rusistiky na filozofické fakultě brněnské univerzity

Contributor: Mikulášek, Miroslav (other) ; Žaža, Stanislav (other) ; Mrázek, Roman (other)
Edition: Vyd. 1.
Place of publication: V Brně
Publisher: Univerzita J.E. Purkyně
Publication year: 1979
Extent: 229 s.
Series: Spisy Univerzity J.E. Purkyně v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 218
Link to MU library catalogue: 000102627
Show more...

Table of contents:

7-8 Slovo úvodem Chloupek, Jan | pdficon
I. Literární věda
11-16 Brněnská literární komparatistika Wollman, Slavomír | pdficon
17-48 Majakovskij - dramatik Mikulášek, Miroslav | pdficon
49-57 Dostojevskij a naše země Mandát, Jaroslav | pdficon
59-73 Fyziologická črta v české literatuře Krejčí, Karel | pdficon
75-88 K typologickému srovnání české a ruské poémy : (Lermontov - Mácha - Zeyer) Kšicová, Danuše | pdficon
89-101 Napoleonské epopeje L.N. Tolstého a S. Žeromského Pelikán, Jarmil | pdficon
103-116 Svoboda a její kolize : k podstatě a problematice děkabristické literatury Svatoň, Vladimír | pdficon
117-128 Mladá vlna v lužické literatuře : kapitolka ze živé literární historie Vlášek, Josef | pdficon
II. Jazykověda
131-158 Srovnávací slovanská jazykověda v Československu po roku 1945 Večerka, Radoslav | pdficon
159-169 К одному сдвигу в морфологической системе кодифицированного русского литературного языка советского периода Jiráček, Jiří | pdficon
171-190 Наблюдения над синтаксическим оформлением семантики чувственного восприятия в русском и чешском языках Mrázek, Roman | pdficon
191-198 Objektové vztahy v konstrukcích se slovesem esse Žaža, Stanislav | pdficon
199-214 Mnémické procesy při osvojování cizojazyčného lexika Bronec, Jiří | pdficon
215-227 Česko-ruská interference z hlediska psycholingvistického Zatovkaňuk, Mikuláš | pdficon

Search


Advanced Search

Browse