Studia Balkanica Bohemoslovaca. II, (Příspěvky přednesené na II. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 28.-29. května 1974)

Image
Contributor
Dorovský, Ivan (Editor)
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
Brno
Publisher
Univerzita J.E. Purkyně
Year of publication
1976
Extent
400 s.
Series
  • Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas Philosophica = Spisy Univerzity J. E. Purkyně v Brně, Filozofická fakulta; 202
Language
Czech
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
open access
Page Chapter number Title
[1]-7 Nad problematikou balkanistického studia | pdf icon Hejl, František
Page Chapter number Title
8-20 Výsledky československé balkanistické historiografie | pdf icon Romportlová, Marta
Page Chapter number Title
21-27 Československá literární balkanistika v posledních letech | pdf icon Dorovský, Ivan
Page Chapter number Title
28-37 Současná československá národopisná balkanistika | pdf icon Frolec, Václav
Page Chapter number Title
38-54 Československá balkanologická tvorba lingvistická : (celkový přehled prací publikovaných za období od symposia v roce 1969) | pdf icon Večerka, Radoslav
I
Page Chapter number Title
56-80 Balkánské státy a národnosti ve středověku : (k problematice jejich formování v 7.-15. století) | pdf icon Havlík, Lubomír Emil
81-97 Проблема образования раннеславянских государств в современной советской историографии | pdf icon Litavrin, Gennadij Grigor'jevič
98-105 Problematika římské Dákie v Analektech humanisty Stephana Zamosia | pdf icon Beneš, Jan
106-112 Evropský jihovýchod v kronice Fredegarově | pdf icon Beneš, Pavel
113-120 Problémy slovanského osídlení Peloponésu | pdf icon Hrochová, Věra
121-126 Český a slovenský podíl na poznávání zákoníku cara Stefana Dušana | pdf icon Cvetler, Jiří
127-138 K metodologii srovnávacího studia balkánských literatur | pdf icon Dorovský, Ivan
139-151 Srbská literatura v Uhrách v 18. a na počátku 19. století a Josef Dobrovský | pdf icon Pražák, Richard
152-158 Národně osvobozenecké boje balkánských Slovanů a kult lidové heroické epiky | pdf icon Černá, Milada
159-185 Balkánská otázka v roce 1912 | pdf icon Kolejka, Josef
186-194 Lidová kultura a její místo v národním obrození Bulharů | pdf icon Frolec, Václav
195-203 Boj za osvobození balkánských Slovanů v bulharské literatuře 19. století | pdf icon Krystýnek, Jiří
204-216 Etnická a etnografická problematika českých enkláv na Balkáně | pdf icon Heroldová, Iva
217-232 Bulhaři z Braily a Čechy v 60. letech 19. století | pdf icon Bechyňová, Věnceslava
233-250 Rumuni a slovanská idea v oslobodeneckom zápase za dualizmu | pdf icon Krajčovič, Milan
251-258 K ohlasu balkánských válek 1912-1913 na českém venkově : (možnosti využití regionálního studia v historické balkanistice) | pdf icon Pánek, Jaroslav
259-263 Český bankovní kapitál na Balkáně v období před první světovou válkou | pdf icon Nečas, Ctibor
264-272 Látkové shody mezi českou a slovinskou folklórní baladou | pdf icon Sirovátka, Oldřich
273-283 Pregled glavnih tokova današnje književnosti na albanskom jeziku u Jugoslaviji | pdf icon Kvapil, Miroslav
284-292 Život proti smrti : (přínos jugoslávské literatury k boji proti fašismu a jeho dědictví) | pdf icon Kudělka, Viktor
293-302 Úloha literatury a folklóru v současnosti u balkánských a západních Slovanů | pdf icon Beneš, Bohuslav
II
Page Chapter number Title
304-[324] Protobulharsko-slovanský bilingvismus ve fonologickém systému bulharštiny | pdf icon Šaur, Vladimír
325-334 Kořeny charvátské redakce církevní slovanštiny | pdf icon Večerka, Radoslav
335-351 Pokus o příspěvek k onomasiologii a struktuře jazyků jihovýchodní Evropy | pdf icon Wittoch, Zdeněk
352-359 K vydání prvního makedonského slabikáře v Řecku | pdf icon Robovský, Nikifor
360-375 Některé výsledky výzkumu srbocharvátských dialektů | pdf icon Brabcová, Radoslava
376-381 K problematike miestnych názvov turkotatarského pôvodu na území južných Slovanov | pdf icon Odran, Milan
382-389 Bilingvismus českých kolonistů v rumunském Banátě | pdf icon Skulina, Josef