Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Studia Balkanica Bohemoslovaca. II, (Příspěvky přednesené na II. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 28.-29. května 1974)

Contributor: Dorovský, Ivan (editor)
Edition: Vyd. 1.
Place of publication: Brno
Publisher: Univerzita J.E. Purkyně
Publication year: 1976
Extent: 400 s.
Series: Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas Philosophica = Spisy Univerzity J. E. Purkyně v Brně, Filozofická fakulta; 202
Show more...

Table of contents:

[1]-7 Nad problematikou balkanistického studia Hejl, František | pdficon
8-20 Výsledky československé balkanistické historiografie Romportlová, Marta | pdficon
21-27 Československá literární balkanistika v posledních letech Dorovský, Ivan | pdficon
28-37 Současná československá národopisná balkanistika Frolec, Václav | pdficon
38-54 Československá balkanologická tvorba lingvistická : (celkový přehled prací publikovaných za období od symposia v roce 1969) Večerka, Radoslav | pdficon
I
56-80 Balkánské státy a národnosti ve středověku : (k problematice jejich formování v 7.-15. století) Havlík, Lubomír Emil | pdficon
81-97 Проблема образования раннеславянских государств в современной советской историографии Litavrin, Gennadij Grigor'jevič | pdficon
98-105 Problematika římské Dákie v Analektech humanisty Stephana Zamosia Beneš, Jan | pdficon
106-112 Evropský jihovýchod v kronice Fredegarově Beneš, Pavel | pdficon
113-120 Problémy slovanského osídlení Peloponésu Hrochová, Věra | pdficon
121-126 Český a slovenský podíl na poznávání zákoníku cara Stefana Dušana Cvetler, Jiří | pdficon
127-138 K metodologii srovnávacího studia balkánských literatur Dorovský, Ivan | pdficon
139-151 Srbská literatura v Uhrách v 18. a na počátku 19. století a Josef Dobrovský Pražák, Richard | pdficon
152-158 Národně osvobozenecké boje balkánských Slovanů a kult lidové heroické epiky Černá, Milada | pdficon
159-185 Balkánská otázka v roce 1912 Kolejka, Josef | pdficon
186-194 Lidová kultura a její místo v národním obrození Bulharů Frolec, Václav | pdficon
195-203 Boj za osvobození balkánských Slovanů v bulharské literatuře 19. století Krystýnek, Jiří | pdficon
204-216 Etnická a etnografická problematika českých enkláv na Balkáně Heroldová, Iva | pdficon
217-232 Bulhaři z Braily a Čechy v 60. letech 19. století Bechyňová, Věnceslava | pdficon
233-250 Rumuni a slovanská idea v oslobodeneckom zápase za dualizmu Krajčovič, Milan | pdficon
251-258 K ohlasu balkánských válek 1912-1913 na českém venkově : (možnosti využití regionálního studia v historické balkanistice) Pánek, Jaroslav | pdficon
259-263 Český bankovní kapitál na Balkáně v období před první světovou válkou Nečas, Ctibor | pdficon
264-272 Látkové shody mezi českou a slovinskou folklórní baladou Sirovátka, Oldřich | pdficon
273-283 Pregled glavnih tokova današnje književnosti na albanskom jeziku u Jugoslaviji Kvapil, Miroslav | pdficon
284-292 Život proti smrti : (přínos jugoslávské literatury k boji proti fašismu a jeho dědictví) Kudělka, Viktor | pdficon
293-302 Úloha literatury a folklóru v současnosti u balkánských a západních Slovanů Beneš, Bohuslav | pdficon
II
304-[324] Protobulharsko-slovanský bilingvismus ve fonologickém systému bulharštiny Šaur, Vladimír | pdficon
325-334 Kořeny charvátské redakce církevní slovanštiny Večerka, Radoslav | pdficon
335-351 Pokus o příspěvek k onomasiologii a struktuře jazyků jihovýchodní Evropy Wittoch, Zdeněk | pdficon
352-359 K vydání prvního makedonského slabikáře v Řecku Robovský, Nikifor | pdficon
360-375 Některé výsledky výzkumu srbocharvátských dialektů Brabcová, Radoslava | pdficon
376-381 K problematike miestnych názvov turkotatarského pôvodu na území južných Slovanov Odran, Milan | pdficon
382-389 Bilingvismus českých kolonistů v rumunském Banátě Skulina, Josef | pdficon

Search


Advanced Search

Browse