Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Na prahu české kapitálové expanze : rozpínavost českého bankovního kapitálu ve střední, jihovýchodní a východní Evropě v období rakousko-uherského imperialismu

Autor: Nečas, Ctibor
Vydání: Vyd. 1.
Místo vydání: Brno
Nakladatel: Univerzita J.E. Purkyně
Rok vydání: 1987
Rozsah: 129 s.
Edice: Spisy Univerzity J.E. Purkyně v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 272
Odkaz do knihovního katalogu MU: 000290860
Více...

Obsah:

5-10 Úvod Nečas, Ctibor | pdficon
Počátky vývozu pojištění a vývozu kapitálu
11-31 1. Vývoz pojištění předobrazem vývozu kapitálu Nečas, Ctibor | pdficon
32-98 2. Sféry mimočeské působnosti Živnobanky Nečas, Ctibor | pdficon
99-111 3. Pragobanka jako skutečný vývozce kapitálu Nečas, Ctibor | pdficon
112-114 4. Začátečnický nezdar Kralobanky v Haliči Nečas, Ctibor | pdficon
115-126 Prameny a literatura Nečas, Ctibor | pdficon
127-129 Seznam zkratek Nečas, Ctibor | pdficon

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet