Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Studia Balkanica Bohemo-Slovaca. IV, (Příspěvky přednesené na IV. balkanickém sympoziu v Brně ve dnech 25. a 26. května 1994)

Přispěvatel: Dorovský, Ivan (editor)
Vydání: 1. vyd.
Místo vydání: Brno
Nakladatel: Masarykova univerzita
Rok vydání: 1995
Rozsah: 217 s.
Edice: Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas Philosophica; 304
Edice: Spisy Masarykovy university v Brně. Filosofická fakulta; 304
Edice: Spisy filosofické fakulty Masarykovy university v Brně; 304
ISBN: 8021011580
Více...

Obsah:

3-11 Balkanistika a slavistika Dorovský, Ivan | pdficon
12-18 Hlavní směry české historické balkanistiky Šesták, Miroslav | pdficon
20-29 Česká a slovenská balkanistická jazykověda 1986-1993 Kurzová, Helena | pdficon
30-37 Česká a slovenská literární balkanistika posledního desetiletí Dorovský, Ivan | pdficon
38-44 Česká a slovenská národopisná balkanistika v letech 1986-1994 Frolcová, Věra | pdficon
45-53 O medziliterárnom centrizme balkánskych literatúr Ďurišin, Dionýz | pdficon
54-64 Střední a jihovýchodní Evropa jako objekt christianizace a subjekt formování křesťanského univerza Hejl, František | pdficon
65-68 Byzantská a novořecká studia v našich zemích (1986-1993) Dostálová, Růžena | pdficon
69-75 Vzajemni ali skupni slovanski jezik, kakor ga je oblikoval Matija Majar Ziljski Dolgan, Milan | pdficon
76-88 Gramatikalizační procesy v balkánských jazycích Kurzová, Helena | pdficon
89-94 Názvy plavuně v jihoslovanských jazycích Havlová, Eva | pdficon
95-102 Balkánská jména některých ptáků Šaur, Vladimír | pdficon
103-109 Nové nepůvodní předložky v srbštině a češtině Jelínek, Milan | pdficon
110-116 První mluvnice češtiny pro Slovince v kontextu českého mluvnictví Hauser, Přemysl | pdficon
117-123 Stsl. názvy chleba a jejich kontinuanty v jihoslovanských jazycích Valčáková, Pavla | pdficon
124-130 Posesívní adjektiva ve staroslověnštině na pozadí řečtiny Přikrylová, Milena | pdficon
131-138 Bulharské a české paralingvistické prostředky ve srovnávacím aspektu Raev, Ivan | pdficon
139-141 Balkán a Rusko v první polovině 17. století Procházka, Jiří | pdficon
142-148 Fenomén túžby ako štruktúrny element v srbskom stredoveku a chorvátskej renesancii Garjanski, Vladimir | pdficon
149-153 Kopitar - Karadžić - Miklošič Nedvědová, Milada | pdficon
154-161 Česko-slovinské vztahy na přelomu 19. a 20. století : (jejich společenské předpoklady a charakter) Šťastný, Vladislav | pdficon
162-168 Jan Kollár v Danici ilyrské Ivankovićová, Katica | pdficon
169-176 Šurminove varijacije na Jagićeve teme Kvapil, Miroslav | pdficon
177-183 Balkánské literatury v české škole Dorovská, Dagmar | pdficon
184-190 Překlady O.F. Bablera z poezie jižních Slovanů Stavinohová, Zdeňka | pdficon
191-197 Masarykova cesta do Bosny a Hercegoviny v roce 1892 Hladký, Ladislav | pdficon
198-206 Kosovská otázka v albánsko-jihoslovanských vztazích v letech 1941-1944 Hradečný, Pavel | pdficon
207-214 Poválečná reemigrace balkánských Čechů Vaculík, Jaroslav | pdficon

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet