Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Panovnické konfirmace pro moravské kláštery v 18. století : novověké úřední revize středověkých a raně novověkých listin

Author: Vašků, Vladimír
Edition: Vyd. 1.
Place of publication: V Brně
Publisher: Univerzita J.E. Purkyně
Publication year: 1981
Extent: 168 s.
Series: Spisy Univerzity J.E. Purkyně v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 230
Link to MU library catalogue: 000079306
Show more...

Table of contents:

5-26 Úvod Vašků, Vladimír | pdficon
27-37 I. kapitola Benediktinský klášter v Rajhradě Vašků, Vladimír | pdficon
39-56 II. kapitola Cisterciácký klášter na Velehradě Vašků, Vladimír | pdficon
57-67 III. kapitola Cisterciácký ženský klášter u Tišnova Vašků, Vladimír | pdficon
69-78 IV. kapitola Cisterciácký klášter u Žďáru Vašků, Vladimír | pdficon
79-89 V. kapitola Cisterciácký ženský klášter na Starém Brně Vašků, Vladimír | pdficon
91-107 VI. kapitola Premonstrátský (původně benediktinský) klášter v Klášterním Hradisku Vašků, Vladimír | pdficon
109-121 VII. kapitola Premonstrátský klášter v Louce Vašků, Vladimír | pdficon
123-135 VIII. kapitola Premonstrátský klášter v Zábrdovicích Vašků, Vladimír | pdficon
137-145 IX. kapitola Premonstrátský klášter v Nové Říši Vašků, Vladimír | pdficon
147-149 Závěr Vašků, Vladimír | pdficon
153-154 Doslov Vašků, Vladimír | pdficon
155-157 Seznam literatury, edicí a archívních pomůcek Vašků, Vladimír | pdficon
158 Zkratky názvů časopisů, edicí i jiných publikací Vašků, Vladimír | pdficon
159 Zkratky a značky názvů archívů a archívních fondů Vašků, Vladimír | pdficon
161-163 Конфирмации императоров и королей моравским монастырям в XVIII веке : проводимые в новое время официальные ревизии грамот средневековья и начала нового времени : резюме Vašků, Vladimír | pdficon
165-168 Landesherrliche Konfirmationen für mährische Klöster im 18. Jahrhundert : neuzeitliche amtliche Revisionen mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Urkunden : Zusammenfassung Vašků, Vladimír | pdficon

Search


Advanced Search

Browse