Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Adjektiva s internacionálními sufixálními morfy v současné ruštině v porovnání s češtinou

Author: Jiráček, Jiří
Edition: Vyd. 1.
Place of publication: V Brně
Publisher: Univerzita J.E. Purkyně
Publication year: 1984
Extent: 166 s.
Series: Spisy Univerzity J.E. Purkyně v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 250
Link to MU library catalogue: 000000993
Show more...

Table of contents:

5-7 Předmluva Jiráček, Jiří | pdficon
9-13 Úvod Jiráček, Jiří | pdficon
[15]-26 Obecný rámec Jiráček, Jiří | pdficon
[27]-46 Morfémová a morfonologická charakteristika Jiráček, Jiří | pdficon
[47]-83 Slovotvorná charakteristika Jiráček, Jiří | pdficon
[85]-125 Materiálová příloha Jiráček, Jiří | pdficon
127-128 Shrnutí Jiráček, Jiří | pdficon
129-133 Seznam citované literatury Jiráček, Jiří | pdficon
134 Seznam citovaných slovníků Jiráček, Jiří | pdficon
135-141 Адъективы с интернациональными суффиксальными морфами в современном русском языке : в сопоставлении с чешским языком Jiráček, Jiří | pdficon
143 Zkratky pro jazyky ; Jiné zkratky a symboly Jiráček, Jiří | pdficon
145-148 Věcný rejstřík Jiráček, Jiří | pdficon
149-161 Slovní rejstřík Jiráček, Jiří | pdficon
163-164 Jmenný rejstřík Jiráček, Jiří | pdficon

Search


Advanced Search

Browse