Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Pokłosie komparatysty : studia o polskiej i czeskiej literaturze

Author: Kardyni-Pelikánová, Krystyna
Edition: Vyd. 1.
Place of publication: Brno
Publisher: Masarykova Univerzita
Publication year: 2007
Extent: 290 s.
Series: Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica = Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta, 1211-3034; č. 366
ISBN: 9788021043664
Link to MU library catalogue: 000530815
Show more...

Table of contents:

7-12 Słowo wstępne Kardyni-Pelikánová, Krystyna | pdficon
[13]-125 I: Eksploratorium – wokół genologii i zagadnień recepcji : (dialogi i powinowactwa struktur w czeskiej i polskiej literaturze) Kardyni-Pelikánová, Krystyna | pdficon
[127]-187 II: W orbicie translatologii – przeliczniki możliwości wobec swobody limitowanej Kardyni-Pelikánová, Krystyna | pdficon
[189]-256 III: W kręgu historiografii (literatura polska w czeskich ujęciach historycznoliterackich) Kardyni-Pelikánová, Krystyna | pdficon
[257]-280 IV: Z pól elizejskich czeskiej polonistyki literackiej : (medaliony) Kardyni-Pelikánová, Krystyna | pdficon
281 Glosa wydawnicza Kardyni-Pelikánová, Krystyna | pdficon
282-290 Indeks nazwisk Kardyni-Pelikánová, Krystyna | pdficon
[291] [Prof. dr hab. Krystyna Kardyni-Pelikánová, DrSc. : o autorce] Kardyni-Pelikánová, Krystyna | pdficon

Search


Advanced Search

Browse