Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Přenesená pojmenování rostlin v českých dialektech : k sémantickému tvoření lexikálních jednotek v nářečích

Author: Hladká, Zdeňka
Edition: Vyd. 1.
Place of publication: V Brně
Publisher: Masarykova univerzita
Publication year: 2000
Extent: 243 s.
Series: Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica; č. 330
ISBN: 8021022906
Link to MU library catalogue: 000090594
Show more...

Table of contents:

9-10 Úvod Hladká, Zdeňka | pdficon
11-14 Prameny a literatura Hladká, Zdeňka | pdficon
[15]-23 I. kapitola Hladká, Zdeňka | pdficon
[25]-93 II. kapitola Hladká, Zdeňka | pdficon
[95]-234 III. kapitola Hladká, Zdeňka | pdficon
235 Resümee : übertragene Pflanzenbezeichnungen in tschechischen Dialekten : (zur semantischen Bildung lexikalischer Eihheiten in Dialekten Hladká, Zdeňka | pdficon
237-243 Použitá literatura Hladká, Zdeňka | pdficon

Search


Advanced Search

Browse