Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Classica atque mediaevalia Jaroslao Ludvíkovský octogenario oblata

Contributor: Češka, Josef (editor)
Edition: Vyd. 1.
Place of publication: Brno
Publisher: Universita J.E. Purkyně
Publication year: 1975
Extent: 304 s., 16 s. obr. příl. + 4 mapy
Series: Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica = Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta; 200
Link to MU library catalogue: 000014333
Show more...

Table of contents:

9-11 Jaroslao Ludvíkovský octogenario a philologis classicis Bohemoslovacis epistola gratulatoria Češka, Josef | pdficon
13-15 Operum Jaroslai Ludvíkovský conspectus inde ab anno 1965 continuatus Nechutová, Jana | pdficon
16 Ephemeridum, editionum encyclopaediarumque abbreviationes | pdficon
17-36 Greek dialects of antient Apennine peninsula Bartoněk, Antonín | pdficon
37-44 Nový zlomek prologu Euripidovy Alkmény : (pap. Hamb. 119, col. III) Vysoký, Zdeněk Karel | pdficon
45-54 Zu den skeptischen Widerlegungsformen Janáček, Karel | pdficon
55-66 Kroisos a Solón Oliva, Pavel | pdficon
67-70 Un bol Iliaque Bouzek, Jan; Bouzková, Hana | pdficon
71-78 Graecia capta ferum victorem cepit... Pelikán, Oldřich | pdficon
79-81 Artemidorea Hošek, Radislav | pdficon
83-90 Prolegomena zum Index cognominum zu cil VI Vidman, Ladislav | pdficon
91-99 Ein Beitrag zur Charakteristik der Funktionsauslastung der lateinischen Kasus (der Dativ) Marečková-Štolcová, Elena | pdficon
101-112 Názvy zemědělských pracovních potřeb u Columelly Čupr, Karel | pdficon
113-116 Quae valetudini humanae utilia quaeque noxia Ammianus Marcellinus XXVII 4,14 iudicaverit Češka, Josef | pdficon
117-123 Senát v Theodosiově kodexu Hartmann, Antonín | pdficon
125-127 Remarques sur quelques noms propres dans la Chronique de Frédégaire Beneš, Pavel | pdficon
129-138 K staroslověnským Životům Konstantinovu a Metodějovu Večerka, Radoslav | pdficon
139-149 Česká hradiska u Kristiána Turek, Rudolf | pdficon
151-163 Prosimetrum u Kosmy Bartoňková, Dagmar | pdficon
165-174 La Quinta atilinaria et la Responsio Catilinae dans le manuscrit de Bratislava Okál, Miloslav | pdficon
175-182 Semantische und stilistische Bemerkungen zu der Chronica domus Sarensis Martínková, Dana | pdficon
183-187 Ein bischer unbekanntes Schreiben des Papstes Urban IV. vom 9. Mai 1263 Šebánek, Jindřich | pdficon
189-197 Kdo byl "Frater Vitko Prepositus in Raygrad"? Friedl, Antonín | pdficon
199-207 Socha sv. Jiří na Hradčanech a Itálie Kutal, Albert | pdficon
209-222 Jan Staicze et son manuel Fialová, Anděla; Hejnic, Josef | pdficon
223-227 Legenda o uherském králi Albánovi Kamínková, Eva | pdficon
229-234 Les proverbes latins de moyen âge peuvent-ils sevir de source historique? Spunar, Pavel | pdficon
235-246 Středolatinská beletrie a Čechy Vidmanová, Anežka | pdficon
247-252 Bohuslaus Hassensteinius a Lobkowicz meliorne poeta an orator fuerit Martínek, Jan | pdficon
253-256 K jedné chybně zařazené archiválii Dostálová, Růžena | pdficon
257-263 De libro amicorum Adami Lehneri a Kauba, imaginibus Ieronymi Mannackeri chalcographi ornato Ryba, Bohumil | pdficon
265-269 Analecta Stephana Zamosia a jeho vědomosti o římském vojsku v Dákii Beneš, Jan | pdficon
271-283 De J.A. Comenii Continuatione admonitionis fraternae emendanda Nováková, Julie | pdficon
285-287 Antikizující Donalitius Trost, Pavel | pdficon
289-295 Quid Plautus in litteris Bohemorum et Slovacorum valuerit Šprincl, Jan | pdficon
297-302 Kronikář Kosmas a Vladislav Vančura Závodský, Artur | pdficon
[Obrazová příloha] | pdficon

Search


Advanced Search

Browse