Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Pobělohorské konfiskace : moravský průběh, středoevropské souvislosti, obecné aspekty

Author: Knoz, Tomáš
Edition: Vyd. 1.
Place of publication: Brno
Publisher: Matice moravská
Publication year: 2006
Extent: 993 s.
Series: Knižnice Matice moravské; sv. 39
Series: Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica; č. 361
ISBN: 8021041307 (Masarykova univerzita); 8086488349 (Matice moravská)
Link to MU library catalogue: 000487839
Show more...

Table of contents:

[7] Poděkování Knoz, Tomáš | pdficon
[8]-9 Zur Kentniß, auf welchem Wege die zwey fürstlichen Familien Lichtenstein, und Ditrichstein so enorm reich wurden Knoz, Tomáš | pdficon
I. Úvod
[13]-16 Středoevropská společnost kolem roku 1620 Knoz, Tomáš | pdficon
[17]-20 Stavovské povstání Knoz, Tomáš | pdficon
[21]-25 Pobělohorské konfiskace Knoz, Tomáš | pdficon
[27]-35 Cíle a metody Knoz, Tomáš | pdficon
Prameny a literatura
[39]-49 Prameny Knoz, Tomáš | pdficon
[51]-72 Literatura Knoz, Tomáš | pdficon
III. Pobělohorské konfiskace na Moravě
[75]-91 Morava na prahu pobělohorských konfiskací (1600-1619) Knoz, Tomáš | pdficon
[92]-104 Potrestání povstalců a počátek konfiskací (1620-1622) Knoz, Tomáš | pdficon
[105]-122 Oceňování konfiskovaných statků (1621-1622) Knoz, Tomáš | pdficon
[123]-143 Restituce, rehabilitace a reintrodukce (1621-1622) Knoz, Tomáš | pdficon
[144]-158 Církevní restituce, reintrodukce, kompenzace a zisky (1621-1623) Knoz, Tomáš | pdficon
[159]-174 První žádosti o konfiskáty (1621-1623) Knoz, Tomáš | pdficon
[175]-191 Nejvýznamnější žadatelé (1621-1623) Knoz, Tomáš | pdficon
[192]-206 Komplikace konfiskačního procesu (1622-1623) Knoz, Tomáš | pdficon
[207]-217 Generální pardon a projevy císařské milosti (1622-1623) Knoz, Tomáš | pdficon
[218]-238 Konfiskační a úpadkový protokol (1623-1624) Knoz, Tomáš | pdficon
[239]-257 Právní dořešení stavovského povstání (1624-1628) Knoz, Tomáš | pdficon
[249]-271 Obnovené zřízení zemské a rekatolizační dekrety (1628) Knoz, Tomáš | pdficon
[272]-286 Závěrečná fáze pobělohorských konfiskací (1628-1636) Knoz, Tomáš | pdficon
[287]-305 Vklady moravských konfiskátů do zemských desek (1625-1640) Knoz, Tomáš | pdficon
[307]-321 Charakteristika a důsledky moravských konfiskací (1620-1650) Knoz, Tomáš | pdficon
IV. Pobělohorské konfiskace v habsburských zemích – souvislosti a rozdíly
[325]-341 Země a hranice Knoz, Tomáš | pdficon
[342]-363 Dolní Rakousy Knoz, Tomáš | pdficon
[364]-382 Horní Rakousy Knoz, Tomáš | pdficon
[383]-407 Čechy Knoz, Tomáš | pdficon
[408]-418 Kladsko Knoz, Tomáš | pdficon
[419]-444 Slezsko a Opavsko Knoz, Tomáš | pdficon
[445]-456 Uhry Knoz, Tomáš | pdficon
[457]-474 Přesahy do Svaté říše římské Knoz, Tomáš | pdficon
[475]-498 Charakteristika a důsledky konfiskací v habsburských zemích Knoz, Tomáš | pdficon
V. Obecné aspekty pobělohorských konfiskací
[501]-544 Politické aspekty konfiskací Knoz, Tomáš | pdficon
[545]-587 Právní aspekty konfiskací Knoz, Tomáš | pdficon
[588]-621 Finanční aspekty konfiskací Knoz, Tomáš | pdficon
[622]-657 Náboženské aspekty konfiskací Knoz, Tomáš | pdficon
[658]-687 Vojenské aspekty konfiskací Knoz, Tomáš | pdficon
[688]-749 Sociální aspekty konfiskací Knoz, Tomáš | pdficon
VI. Závěrečné teze
[753]-778 Závěrečné teze Knoz, Tomáš | pdficon
VII. Přílohy
781 Schematická mapa pobělohorských konfiskací na Moravě Knoz, Tomáš | pdficon
782-795 Moravský konfiskační protokol z roku 1624 Knoz, Tomáš | pdficon
796-803 Konfiskace a državy moravské šlechty Knoz, Tomáš | pdficon
804-810 Konfiskační protokol Kladského hrabství z roku 1627 Knoz, Tomáš | pdficon
811-820 Konkordance místních jmen Knoz, Tomáš | pdficon
VIII. Prameny, edice a literatura
823-832 Archivní prameny Knoz, Tomáš | pdficon
833-834 Staré tisky a tištěné prameny Knoz, Tomáš | pdficon
834-837 Edice Knoz, Tomáš | pdficon
838-920 Literatura Knoz, Tomáš | pdficon
921-924 Seznam zkratek Knoz, Tomáš | pdficon
IX. Jmenný rejstřík, místní rejstřík, resumé
927-950 Jmenný rejstřík Knoz, Tomáš | pdficon
951-963 Místní rejstřík Knoz, Tomáš | pdficon
965-993 Zusammenfassung Knoz, Tomáš | pdficon

Search


Advanced Search

Browse