Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Studia Balkanica Bohemoslovaca : (příspěvky přednesené na I. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 11.-12. prosince 1969)

Contributor: Pražák, Richard (editor) ; Dorovský, Ivan (editor)
Edition: 1. vyd.
Place of publication: Brno
Publisher: Universita J.E. Purkyně
Publication year: 1970
Extent: 480 s.
Show more...

Table of contents:

5-9 Úvodní projev akademika Bohuslava Havránka Havránek, Bohuslav | pdficon
Historie
10-36 L'importance et le tâches des études balkaniques dans le pays tchèques Macůrek, Josef | pdficon
37-47 Historiographie slovaque sur l'histoire de l'Europe du sud-est de 1945 a 1969 Bystrický, Valerián | pdficon
48-58 Osídlení Balkánu Slovany a byzantská historiografie Havlík, Lubomír Emil | pdficon
59-67 Avarská problematika Poucha, Pavel | pdficon
68-75 Avarské vpády a ochrana byzantských provincií na Balkáne v 7. stor. Avenarius, Alexander | pdficon
76-83 Bogomilismus v Uhrách v 11. století Pražák, Richard | pdficon
84-88 "Bulhari" v stredoeurópskych prameňoch 11.-14. stor. Halaga, Ondrej Rodmil | pdficon
89-95 Sociální a ekonomické aspekty úpadku byzantských měst palaiologovské době Hrochová, Věra | pdficon
96-103 Migrácia srbského, bosenského a chorvatského obyvateľstva z Balkánu do strednej Európy v dôsledku tureckých vojen Kučerová, Květoslava | pdficon
104-109 Vztah osmanské vlády k orthodoxní církvi sinajské ve světle tureckých listin Veselá, Zdenka | pdficon
110-115 Náboženské nadace založené v Egyptě osmanskými místodržícími balkánského původu během 16. století Veselý, Rudolf | pdficon
116-126 K některým otázkám sbližovacích a sjednocovacích snah balkánských národů v 19. století Žáček, Václav | pdficon
127-135 Mezinárodní socialistické hnutí o "východní otázce" v letech 1848-1914 Kolejka, Josef | pdficon
136-143 Národné hnutia na Balkáne koncom 19. storočia Krajčovič, Milan | pdficon
144-151 Počátky vývozu kapitálu Pražské úvěrní banky na Balkán Nečas, Ctibor | pdficon
152-158 Československo-rumunský spolok v Bratislave (1929-1939) Kovačovičová, Hilda | pdficon
159-165 Diskuse Romportlová, Marta | pdficon
Jazykověda
169-176 Auffassung, Tradition, Aufgaben und Möglichkeiten unserer linguistischen Balkanologie Horálek, Karel | pdficon
177-189 Die problematik des Studiums balkanischer Sprachen in der Slowakei Blanár, Vincent | pdficon
190-201 Počet a význam slov prabulharsko-turanského původu v dnešní bulharštině Krandžalov, Dimitr | pdficon
202-212 "Kavkazské" lexikální prvky v starých jazycích balkánských Polák, Václav | pdficon
213-220 K otázce vlivu řečtiny na církevněslovanské památky s latinskou předlohou Páclová, Ilona | pdficon
221-227 K otázce životnosti, neživotnosti a obourodosti substantiv ve slovanských a balkánských jazycích Hořejší, Vladimír | pdficon
228-232 K otázke frazeologických kaliek turkotatárskeho pôvodu v balkánskych jazykoch Odran, Milan | pdficon
233-238 O homonymii pronominálních adverbií a předložek Kopečný, František | pdficon
239-247 K vývoji číslovek v balkánských jazycích Večerka, Radoslav | pdficon
248-253 Sémantika modálních, temporálních a vidových tvarů slovesa v balkánských jazycích Heřman, Sáva | pdficon
254-260 Vztah mezi vlivy dialektů a jiných slovanských jazyků v počátcích vytváření spisovné bulharštiny Šaur, Vladimír | pdficon
261-267 K charakteristice makedonského kosturského dialektu v dnešním Řecku Dorovský, Ivan | pdficon
268-273 Slavismy v rumunštině Beneš, Pavel | pdficon
274-280 K otázce slovanského vlivu na názvosloví rumunských řemesel Wittoch, Zdeněk | pdficon
281-290 Lexikální balkanismy v západoslovanských jazycích, zvláště v slovenštině Hauptová, Zoe | pdficon
291-296 Význam studia srbocharvátského jazyka pro balkanistiku Sedláček, Jan | pdficon
297-301 Několik poznámek k slovanských toponymům v Řecku Dorovský, Ivan | pdficon
302-310 Balkanistické dílo Jana Urbana Jarníka Smrčková, Jiřina | pdficon
311-318 Podmínky rozvoje albánského spisovného jazyka a jeho základní charakteristika Brabcová, Radoslava | pdficon
319-326 Diskuse Šaur, Vladimír | pdficon
327 [Poznámka] | pdficon
Literární věda
331-344 Études sur les littératures balkaniques dans les pays tchèques : (état présent et tâches à réaliser) Dolanský, Julius | pdficon
345-356 Recherches faites en Slovaquie sur les littératures balkaniques Klátik, Zlatko | pdficon
357-364 Počátky romantismu v literaturách jižních Slovanů Bechyňová, Věnceslava | pdficon
365-371 K poetike srbskej realistickej poviedky : (konfrontácia Lazarevićovej a Veselinovićovej tvorby) Klátik, Zlatko | pdficon
372-379 K typologii moderny v jugoslávské literatuře Kudělka, Viktor | pdficon
380-388 Ivo Vojnović a Slováci Choma, Branislav | pdficon
389-395 K otázke vymedzenia bulharského symbolizmu Koška, Ján | pdficon
396-401 Emanuel Fait a makedonská lidová slovesnost Dorovský, Ivan | pdficon
402-410 Niekoľko aspektov kritiky spoločnosti v rumunskej dráme (1860-1890) Hušková, Jindra | pdficon
411-415 Bulharské pesnopojki a jejich středoevropské paralely Beneš, Bohuslav | pdficon
416-425 Varianty epickej piesne o Siládim a Haďmášim v balkánských a východoeurópskych literatúrach Csanda, Alexander | pdficon
426-434 Na marginama književnosti na albanskom jeziku u Jugoslaviji Kvapil, Miroslav | pdficon
435-441 Diskuse Dorovský, Ivan | pdficon
Národopis
445-451 Die tschechische volkskundliche Balkanistik und ihre Aufgaben Frolec, Václav | pdficon
452-458 Zur bisherigen Entwicklung der volkskundlichen Balkanistik und deren gegenwärtigen Aufgaben in der Slowakei Podolák, Ján | pdficon
459-461 Diskuse Frolec, Václav | pdficon

Search


Advanced Search

Browse