Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Maďarská reformovaná inteligence v českém obrození

Author: Pražák, Richard
Edition: Vyd. 1.
Place of publication: Praha
Publisher: Státní pedagogické nakladatelství
Publication year: 1962
Extent: 254 s.
Series: Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 83
Link to MU library catalogue: 000060813
Show more...

Table of contents:

5-10 Úvod Pražák, Richard | pdficon
11-29 Kapitola první Prameny a literatura o činnosti maďarské reformované inteligence v českých zemích na počátku národního obrození Pražák, Richard | pdficon
30-67 Kapitola druhá Maďarská reformovaná misie do Čech a Moravy po vydání tolerančního patentu Pražák, Richard | pdficon
68-112 Kapitola třetí Společenské podmínky a dosah působení maďarských reformovaných pastorů a učitelů v českých zemích Pražák, Richard | pdficon
113-153 Kapitola čtvrtá Kulturně osvětová činnost maďarské reformované inteligence mezi českým lidem Pražák, Richard | pdficon
154-155 Závěr Pražák, Richard | pdficon
156-228 Dokumenty Pražák, Richard | pdficon
229-239 Seznam pramenů a literatury Pražák, Richard | pdficon
240-244 Резюме Pražák, Richard | pdficon
245-249 Zusammenfassung Pražák, Richard | pdficon
250-253 Összefoglalás Pražák, Richard | pdficon

Search


Advanced Search

Browse