Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Řecko-latinská syntax v evropském kontextu

Author: Bartoněk, Antonín
Edition: Vyd. 1.
Place of publication: Brno
Publisher: Masarykova univerzita
Publication year: 2008
Extent: 219 s.
Series: Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, 1211-3040; č. 375
ISBN: 9788021046795
Link to MU library catalogue: 000564563
Show more...

Table of contents:

[3] Úvodní slovo autora Bartoněk, Antonín | pdficon
[9]-14 1. Předmluva Bartoněk, Antonín | pdficon
[15]-19 2. Vznik a rozvoj syntaktických bádání o řečtině a latině od antiky po dnešek Bartoněk, Antonín | pdficon
[21]-23 3. Řecko-latinská větná syntax : úvod a nástin práce Bartoněk, Antonín | pdficon
[25]-32 4. Vybrané otázky řecko-latinské komparace Bartoněk, Antonín | pdficon
[33]-58 5. Obsahové věty Bartoněk, Antonín | pdficon
[59]-102 6. Příslovečné věty Bartoněk, Antonín | pdficon
[103]-108 7. Vztažné věty Bartoněk, Antonín | pdficon
[109]-124 8. Infinitiv v latině a řečtině Bartoněk, Antonín | pdficon
[125]-149 9. Participium v latině a řečtině Bartoněk, Antonín | pdficon
[151]-158 10. Latinské jmenné tvary slovesné (gerundium, gerundivum, supinum I. a II.) Bartoněk, Antonín | pdficon
[159]-164 11. Větná modalita v latině a řečtině (všeobecně) Bartoněk, Antonín | pdficon
[165]-181 12. Jistotní (epistémická) modalita v latině a řečtině Pořízková, Kateřina | pdficon
[183]-192 13. Řecko-latinská syntax v globálním pohledu Bartoněk, Antonín | pdficon
[193]-205 14. The Latin and Ancient Greek syntax Bartoněk, Antonín | pdficon
[207]-219 15. Bibliografie | pdficon

Search


Advanced Search

Browse