Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Konstantin Jireček : život a dílo

Author: Dorovský, Ivan
Edition: Vyd. 1.
Place of publication: V Brně
Publisher: Univerzita J.E. Purkyně
Publication year: 1983
Extent: 230 s.
Series: Spisy Univerzity J.E. Purkyně v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 241
Link to MU library catalogue: 000236346
Show more...

Table of contents:

5-6 Úvod Dorovský, Ivan | pdficon
7-21 První zdroje a podněty Dorovský, Ivan | pdficon
23-46 Slovanská metropole Dorovský, Ivan | pdficon
47-66 Od analýz k první syntéze Dorovský, Ivan | pdficon
67-77 Ve víru událostí Dorovský, Ivan | pdficon
79-89 Od doktorátu k habilitaci Dorovský, Ivan | pdficon
91-105 Od dějin Bulharů k dějinám jihoslovanů Dorovský, Ivan | pdficon
107-128 Bulharské intermezzo Dorovský, Ivan | pdficon
129-148 Šíře a hloubka zájmů Dorovský, Ivan | pdficon
149-157 Návrat domů Dorovský, Ivan | pdficon
159-166 Převaha jihoslovanské problematiky Dorovský, Ivan | pdficon
167-184 Odchod do Vídně Dorovský, Ivan | pdficon
185-191 Dějiny Srbů Dorovský, Ivan | pdficon
193-201 Závěr Dorovský, Ivan | pdficon
203-204 Резюме Dorovský, Ivan | pdficon
205-218 Bibliografie Konstantina Jirečka Dorovský, Ivan | pdficon
219-223 Literatura Dorovský, Ivan | pdficon
225-230 Jmenný rejstřík Dorovský, Ivan | pdficon

Search


Advanced Search

Browse