Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Padesát vítězných let : sborník prací z vědecké konference filosofické fakulty University J. E. Purkyně k 50. výročí vzniku Komunistické strany Československa

Přispěvatel: Čerešňák, Bedřich (jiná role)
Vydání: Vyd. 1.
Místo vydání: Brno
Nakladatel: Universita J.E. Purkyně
Rok vydání: 1973
Rozsah: 191 s., [14] s. obr. příl.
Edice: Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 186
Odkaz do knihovního katalogu MU: 000078701
Více...

Obsah:

9-11 Předmluva | pdficon
I. Společné jednání
15-29 Vznik KSČ a role internacionalismu v našem dělnickém hnutí Čerešňák, Bedřich | pdficon
31-42 Filosofie a krizový vývoj naší strany a společnosti Cetl, Jiří | pdficon
43-49 O kulturním dědictví Hrabák, Josef | pdficon
II. Historická sekce
53-63 Národnostní otázka v programech a činnosti mezinárodního dělnického hnutí (I., II. a III. internacionála) : (vytyčení problémů a etap jejich řešení) Kolejka, Josef | pdficon
65-82 Národnostní otázka v programu KSČ a KSS za druhé světové války Hejl, František | pdficon
83-92 Internacionální spolupráce antifašistů v týlu nacistického Německa v druhé světové válce Mainuš, František | pdficon
93-107 Národnostní otázka v programech komunistických stran balkánských zemí Dorovský, Ivan | pdficon
109-112 Lidová vzpomínka ve vyprávění o událostech dvacátých let a její folkloristické aspekty Beneš, Bohuslav | pdficon
113-121 Vzpomínky na založení a boje Komunistické strany Československa a jejich místo v české memoárové literatuře Válek, Vlastimil | pdficon
III. Uměnovědná sekce
125-133 Bedřich Václavek a problémy socialistického umění Jeřábek, Dušan | pdficon
135-137 Bedřich Václavek a některé otázky marxistické literární kritiky Suchomel, Milan | pdficon
139-144 K některým problémům kulturní politiky SSSR a ČSR v meziválečném období Kšicová, Danuše | pdficon
145-149 Brněnská architektonická avantgarda Kudělka, Zdeněk | pdficon
151-155 Sociální umění dvacátých let v Brně Sedlář, Jaroslav | pdficon
157-160 České divadlo ve vztahu k Velké říjnové socialistické revoluci a k založení KSČ Závodský, Artur | pdficon
161-169 Dvě střediska marxistické divadelní kritiky v českých zemích Srna, Zdeněk | pdficon
171-177 K dějinám dělnické písně a skladby v Brně Štědroň, Bohumír | pdficon
179-185 K česko-ruským vztahům v hudbě Pečman, Rudolf | pdficon
186 Seznam vyobrazení | pdficon
187-191 Jmenný rejstřík | pdficon

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet