Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Magna Moravia : sborník k 1100. výročí příchodu byzantské mise na Moravu

Contributor: Macůrek, Josef (other)
Edition: Vyd. 1.
Place of publication: Praha
Publisher: Státní pedagogické nakladatelství
Publication year: 1965
Extent: 639 s., [8] s. obr. příl. (čb.), [7] s. složených map :
Series: Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 102
Link to MU library catalogue: 000060939
Show more...

Table of contents:

5-8 Introduction | pdficon
9-12 Введение | pdficon
13-15 Úvod | pdficon
17-70 La mission byzantine en Moravie au cours des années 863-885 et la portée de son héritage dans l'histoire de nos pays et de l'Europe Macůrek, Josef | pdficon
71-84 Antique traditions in Great Moravia Hošek, Radislav | pdficon
85-119 Византийское посольство в Великую Моравию - на политическом фоне тогдашней Европы Hejl, František | pdficon
121-360 Die Anfänge der grossmährischen Architektur Richter, Václav | pdficon
361-417 Das Vordringen der grossmährischen materiellen Kultur in die Nachbarländer Dostál, Bořivoj | pdficon
417-434 Über den musikalischen Charakter der Epoche von Grossmähren Fukač, Jiří | pdficon
435-460 Sur la question de la genèse du plus ancien chant liturgique tchèque "Hospodine, pomiluj ny" Racek, Jan | pdficon
461-468 К вопросу о славянском единстве в период прихода в Моравию Константина и Мефодия Čejka, Mirek; Lamprecht, Arnošt | pdficon
469-492 Старославянский язык и язык жителей Великой Моравии : сопоставление синтаксического строя Bauer, Jaroslav | pdficon
493-524 Великоморавские истоки церковнославянской письменности в Чешском княжестве Večerka, Radoslav | pdficon
525-566 Great Moravia tradition in the 10th cent. : Bohemia and Legenda Christiani Ludvíkovský, Jaroslav | pdficon
567-586 Cyrilometodějská tradice v starší české literatuře Kopecký, Milan | pdficon
587-610 Die cyrillometodische und grosmährische Tradition im tschechischen politischen Geschehen im 19. und 20. Jahrhundert Kolejka, Josef; Šťastný, Vladislav | pdficon
611-623 Index personarum | pdficon
624-634 Index locorum | pdficon

Search


Advanced Search

Browse