Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. S, Řada anglistická 2006, vol. 55, iss. S12