Young Poles and their casual speech: the process of colloquialisation of the contemporary Polish language

Title: Young Poles and their casual speech: the process of colloquialisation of the contemporary Polish language
Source document: Brno studies in English. 2004, vol. 30, iss. 1, pp. [89]-101
Extent
[89]-101
  • ISSN
    1211-1791
Type: Article
Language
English
Polish
License: Not specified license
References
[1] Anderson, Lars Gunnar, and Peter Trudgill (1990). Bad Language. Oxford: Penguin, 1990.

[2] Biernacka-Ligięza, Ilona (2001). "Wulgaryzmy w Slangu Młodzieży". Kształcenie Językowe. Vol. 2 (12). Eds. Kordian Bakuła and Jan Miodek. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. 73–96.

[3] Chruszczewski, Piotr (2002). The Communicational Grammar of Political Discourse. Berlin: Logos, 2002.

[4] Coates, Jennifer (2003). Men Talk. Oxford: Blackwell, 2003.

[5] Coates, Jennifer (1986). Women, Men and Language. New York: Longman, 1986.

[6] D'Acierno, Maria Rosaria (2002). "Words and Gestures". Rethinking Language and Mind. 35th Meeting of the Societas Linguistica Europaea. Paper presented at the University of Potsdam. 2002. 16.

[7] Dąbrowska, Anna (2003). "Tabu oraz Eufemizmy w Języku Polskim". A Series of Lectures for "Linguistic Investigations". The Academic Association of Students and Researchers at The Institute of English Studies University of Wrocław. Ed. Piotr Chruszczewski. Kraków: Tertium (forthcoming).

[8] Dąbrowska, Anna (1998). Słownik Eufemizmów Polskich: Czyli w Rzeczy Mocno, w Sposobie Łagodnie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998.

[9] de Klerk, Vivian (1992). "How Taboo are Taboo Words for Girls?". Language and Society 21:2 (1992). 277–289. | DOI 10.1017/S0047404500015293

[10] Duszak, Anna (1998). Tekst, Dyskurs, Komunikacja Międzykulturowa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1998.

[11] Flexner, Stuard Berg (1967). "American Slang". The World of Words. Eds. B. Kottler and M. Lighter. Boston: Hughton Mifflin, 1967. 190–204.

[12] Garcarz, Michał (2003). "Nieprzyzwoita Mowa Oficerów Wojska Polskiego o Kobiecie Współczesnej". 5 Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna: Świat Słowian w Języku i Kulturze. Eds. Ewa Komorowska and Żaneta Kozicka-Borysowska. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego (forthcoming).

[13] Giezek, Urszula (2002). "Euphemisms and Euphemization form the Perspective of Cognitive Linguistics". Anglica Wratislawiensia XXXIX. Ed. Anna Michońska-Stadnik. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. 117–127.

[14] Grochowski, Maciej (2001). Słownik Polskich Przekleństw i Wulgaryzmów. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.

[15] Harris, Roy, and Taylor Talbot (1989). Landmarks on Linguistics: The Western Tradition form Socrates to Saussure. London: Rouglette, 1989.

[16] Kizewetwer, Magda, and Rusiecki Jan (2003). "Ob-scene and Scatological Words and Expressions in English and Polish". 12–th Annual Polish Society for the Study of English Conference. University of Warsaw, Institute of English.

[17] Kowalikowa, Jadwiga (2000). "Wulgaryzmy we Współczesnej Polszczyźnie". Język a Komunikacja. Ed. Grzegorz Szpila. Kraków: Tertium. 121–132.

[18] Labov, William (1998). "The Intersection of Sex and Social Class in The Course of Linguistic Change". The Sociolinguistics Reader: Gender and Discourse. London: Arnold, 1998. 2–31.

[19] Lakoff, Robin (1992). Language and Women's Place. New York: Harper Colophon, 1992.

[20] Lewinson, Jacek (1999). Słownik Seksualizmów Polskich. Warszawa: Książka i Wiedza, 1999.

[21] Liberman, Anatoly (2003). "The Etymology of the Word Slang". Nowele. Ed. Michael Barnes. North-Western European Language Evolution. Vol. 42, 2003. 99–114. | DOI 10.1075/nowele.42.06lib

[22] Mazur, Jacek (2000). "Tendencje Rozwojowe Współczesnego Języka Polskiego". Annales Uniwersitatis Marie Curie Skłodowska. Sectio FF, 2000. 177–189.

[23] Miodek, Jan (2001) "Polszczyzna po Roku 1989". Złota Księga. Śladami Współczesnego Literaturoznawstwa i Językoznawstwa. Ed. S. Gajda. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. 183–187.

[24] Montagu, Ashley (2001). The Anatomy of Swearing. Philadelphia: U of Pennsylvania P, 2001.

[25] Ożóg, Kazimierz (2002). "Ostatnie Zmiany w Polszczyźnie na Tle Tendencji Kulturowych Zachodu". Język Trzeciego Tysiąclecia, Język a Komunikacja 4. Ed. Władysław Chłopicki. Kraków: Tertium, 2002. 75–82.

[26] Paisert, Maria (1994). "'On' i 'ona' we Współczesnej Polszczyźnie Potocznej". Język a kultura. Eds. Janusz Anusiewicz and Bogdan Siciński. Wrocław: Wiedza o Kulturze 9 (1994). 100–101.

[27] Szczęk, Joanna (2002). "Problemy Przekładu na Język Polski Stereotypów Kulturowych Utrwalonych w Wybranych Związkach Frazeologicznych Języka Niemieckiego". Język-StereotypPrzekład. Eds. Elżbieta Skibińska & Marcin Cieński. Wrocław: DWE, 2002. 231–252.

[28] Trudgill, Peter (1992). Introducing Language and Society. London: Penguin English, 1992.

[29] Widawski, Maciej (1998). Nowy Słownik Slangu i Potocznej Angielszczyzny. Gdańsk: L&L, 1998.

[30] Widawski, Maciej (2003). "Zapożyczenia z Jidisz w Slangu Amerykańskim". A Series of Lectures for "Linguistic Investigations". The Academic Association of Students and Researchers at The Institute of English Studies University of Wrocław. Ed. Piotr Chruszczewski. Kraków: Tertium (forthcoming).